Google đang mở rộng Kiến thức đồ vào Google Maps

Google họ đã khẳng định Công cụ Tìm kiếm cho một số địa điểm trong Google Maps sẽ có được một "Thông tin nhanh" về các thông tin thẻ mới, và các dữ liệu được từ đồ thị kiến ​​thức của Google. Tính năng mới này bắt đầu xuất hiện vào thứ hai (12 tháng 5).

Thẻ thông tin xuất hiện trong không gian nội dung ở phía trái và như các thẻ khác có thể được mở rộng hoặc giảm thiểu trong giao diện của nó. Thẻ Mới "Thông tin nhanh" này có thể xuất hiện các địa điểm khác nhau, từ hồ và núi đến các thành phố và quốc gia, cũng như các điểm quan trọng.
Bài viết dựa trên quan điểm & cách thể hiện của tác giả
Ghi rỏ nguồn Dich Vu SEO Tốt khi sử dụng lại nội dung này
Tham khảo nội dung từ Searchn Engine Land
Link nguồn - Google đang mở rộng Kiến thức đồ vào Google Maps