Google vừa công bố bản cập nhật mới cho Google Địa điểm trong công cụ quản lý vị trí của tác giả với số lượng lớn trong tuần này, bao gồm một tính năng xã hội mới của Google+.

Từ thông báo Googler Wang trong Diễn đàn Google sản phẩm:
Mỗi vị trí trong tài khoản được nâng cấp và xác minh sẽ có các tính năng xã hội tự động kích hoạt. Để sử dụng tính năng xã hội về một địa điểm cụ thể, giống như một bài viết, xin vui lòng di chuột qua cột trạng thái và click vào biểu tượng Google+.
Ngoài ra, Wang cho biết mỗi trang Google Địa điểm sẽ chỉ có một chủ sở hữu xác nhận:
"Điều này đảm bảo rằng nhiều người sử dụng xác nhận cho cùng một vị trí không được tự động ghi đè lên các thông tin kinh doanh của nhau."
Theo thông báo, chủ sở hữu trang có thể gán quyền truy cập quản lý các tài khoản khác để chia sẻ trách nhiệm của việc cập nhật dữ liệu hoặc đăng nội dung xã hội. Để thêm hoặc xóa các tài khoản quản lý, chủ sở hữu tài khoản phải chọn vị trí và bấm vào "Thêm người quản lý" tùy chọn.

Google Places được cập nhật hàng loạt tính năng Google+

Bất kỳ chủ sở hữu vị trí nếu không còn muốn trở thành một quản lý của một vị trí có thể loại bỏ các vị trí từ tài khoản của mình. Bài viết mà Wang cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách loại bỏ chính mình như một người quản lý từ một vị trí và giải quyết tình trạng xung đột chủ sở hữu.

Thông báo bao gồm các hình ảnh phía trên để hiển thị những gì mà google place đã được cập nhật!


Bài viết dựa trên quan điểm & cách thể hiện của tác giả
Ghi rỏ nguồn Dich Vu SEO Tốt khi sử dụng lại nội dung này
Tham khảo nội dung từ Search Engine Land
Link nguồn - Google Places được cập nhật hàng loạt tính năng Google+