Kiến thức đồ của Google cập nhật thêm video thể thao trên SERPs

Tìm kiếm [ miami heat ] trên Google và bạn có thể không chỉ xem thông tin về điểm số, lịch trình, bảng xếp hạng và những điều khác tương tự như vậy, nhưng bạn cũng có thể xem một đoạn video lưu trữ trên YouTube từ NBA với một bản tóm tắt trò chơi. Google hiện đang cho thấy hình video trong đồ thị kiến thức NBA.

Những hình ảnh trên cho thấy kết quả trông giống như video của ngày hôm nay,nhưng khi bạn nhấp vào video, Google phủ lên một nền đen trên đầu các kết quả và đóng video đầy đủ trên kết quả tìm kiếm.

Video có chứa dữ liệu trên đầu trang của nó, bao gồm cả các đội bóng, xếp hạng và điểm số cuối cùng, bao gồm cả logo của họ. Đây là một hình ảnh của cập nhật mới nhất của Google.
Kiến thức đồ của Google cập nhật thêm video thể thao trên SERPs

Khi bạn làm SEO hãy biết cách tận dụng những hỗ trợ tuyệt vời này của Google. Chắc chắn sẽ rất cần thiết cho chúng ta!
Bài viết dựa trên quan điểm & cách thể hiện của tác giả
Ghi rỏ nguồn Dich Vu SEO Tốt khi sử dụng lại nội dung này
Tham khảo nội dung từ Search Engine Land
Link nguồn Kiến thức đồ của Google cập nhật thêm video thể thao trên SERPs